Leespreek Lukas 23:26: Simon van Cyrene – lijdenstijd

9 april, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 23:26: Over het kruis dragen van Simon van Cyrene, achter Jezus. Wat het voor Jezus betekent (verzwaring van Zijn lijden) en wat het voor Simon zelf betekent. Over het nut van volgen en kruis dragen. |

Series:

Thema preek: Ene Simon van Cyrene.
1. Wie hij is?
2. Waar hij toe gedwongen wordt
a. Wat betekent dat voor Jezus?
b. wat betekent dat voor hemzelf? leespreek, preek, lijdenstijd, Simon, Cyrene, lijden, kruisdragen, kruis, volgen, achter Jezus, Lukas 23

Bijbelgedeelte: Lukas 23:26:
En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

Liturgie dienst:
Psalm 3:1,2
Tien Geboden : 9
Lezen Lukas 23:26-32
Psalm 9:9,10,12,13,14
Psalm 147:2
Psalm 30:4,8

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,