Leespreek 1 Petrus 4 (12-19): Lijden als een christen – lijdenspreek

13 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Nabetrachtingspreek over 1 Petrus 4: Lijden in navolging van Christus. Over het nut en de troost van het lijden in deze wereld. Te lezen als een gewone preek (eventueel in lijdenstijd), maar ook als nabetrachtingspreek. |

Series:

Thema nabetrachtingspreek: Lijden om de Naam van Christus
1. Wat we mogen verwachten
2. Wat we mogen doen preek, leespreek, preeklezen, leespreek, preek, lijdenstijd, lijdenspreek, nabetrachting, lijden, christen, vervolging, louteren, goud, beproeven, heiligmaking, 1 Petrus 4

Schriftgedeelte 1 Petrus 4:14:
Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig.

Liturgie nabetrachtingspreek:
Psalm 17:3,4
Psalm 17:8
1 Petrus 4:12-19
Psalm 42:1,2,3
Psalm 119:36
Psalm 41:6,7

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,