Leespreek Spreuken 8 (17): Vroeg zoeken

5 oktober, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Spreuken 8:17: Wie God vroeg (of ijverig) zoekt, die zal Hem ook echt vinden. Preek vooral gericht op kinderen en jongeren, om hen aan te sporen de Heere vroeg te zoeken. Maar ook ouderen worden aangespoord om de Heere ernstig te zoeken, omdat hun genadetijd nog maar zo kort is. |

Series:

2e leespreek in serie over thema 'ZOEKEN'

Thema (lees)preek: De opperste Wijsheid spreekt
1. troost voor liefhebbers
2. aansporing voor zoekers
leespreek leespreken

Bijbelgedeelte Spreuken 8.17
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Liturgie
Psalm 20:1,3
Psalm 20:5
Spreuken 8:1-21
Psalm 119: 1,2,3,5
Psalm 116:1,3
Psalm 105:3

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,