Preken voor tijd curatorium | attestdagen

Leespreek 1 Koningen 18 (41-46): Gebed van Elia – tijd voor curatorium

10 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Koningen 18:41-46: Leespreek voor periode voor curatorium. Over de kracht van het verborgen gebed. Het buigt diep, houdt zich vast aan Gods belofte en laat niet los, tenzij de HEERE zegent. |

Series:

Leespreek Numeri 11 (29) – Eldad en Medad – pinksterperiode

1 juni, 2014

Bijbeltekst: Leespreek Numeri 11:29: De Geest van de Heere komt over 70 oudsten. Maar twee van hen profeteren elders. Jozua neemt het Eldad en Medad erg kwalijk. Maar hij vecht voor zijn eigen eer en niet voor die van God. Een leespreek voor rond pinksteren | rond tijd dat het curatorium vergadert. |

Series: