Preken na kerst

Leespreek Lukas 2:8-14: Geboortebericht voor de herders (kerst)

25 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | kerstpreek over Lukas 2:8-14: De engel brengt het geboortebericht van de Zaligmaker aan de herders in de velden van Efratha: Voor u is heden de Zaligmaker geboren. En miljoenen engelen loven en prijzen God. |

Series:

Leespreek Jesaja 8 (23) -9 (6) | Mattheüs 4 (12-17): Jezus, Licht der wereld – na kerst

17 januari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Jesaja 8 (23) -9 (6) en Mattheüs 4 (12-17): Jezus openbare prediking begint met Zijn verwerping in Nazareth. Hij trekt zich terug en gaat wonen(!) in Kapernaum, in het verachte en half-heidense Galilea van de heidenen. |

Series:

Leespreek Hosea 11 (1) | Mattheüs 2 (14-15): Uit Egypte geroepen (na kerst)

3 januari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Hosea 11:1 en Mattheüs 2:14-15: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Profetie naar analogie over de uittocht uit Egypte, het terugroepen van de Heere Jezus vanuit Egypte (een roep tot verder lijden). Dit is Gods patroon van werken, ook nu in het geestelijke leven van Zijn kinderen. De laatste vervulling: Bijbelse beloften voor de toekomst van Egypte. |

Series:

Leespreek Jeremia 31 (15-17) | Mattheüs 2 (16-18) – kindermoord Bethlehem

27 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek voor zondag na Kerst over Jeremia 31:15-17 | Mattheüs 2:16-18: Over tranen en troost. De dood van Rachel, de deportatie van Juda naar Babel, de kindermoord in Bethlehem |

Series:

Leespreek Markus 6 (14-28): Johannes de Doper onthoofd

8 februari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Markus 6:14-32, over de onthoofding van Johannes de Doper. Over hoe Herodes Antipas wel geraakt wordt door het woord van Johannes, maar toch verder gaat. Hij wil zijn zondige leven niet vaarwel zeggen. Herodes, dat bent u! |

Series:

Leespreek Mattheüs 11 (2-6): De twijfel van Johannes de Doper

1 februari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheüs 11: 2-6. De preek gaat over de twijfel van Johannes de Doper. Was Hij het nu, of moeten we een andere messias verwachten? Hoort twijfel bij het leven van een kind van God? En: waar moet je heen met je twijfel...? |

Series:

Leespreek Johannes 1 (19-34): De vriend van de Bruidegom

25 januari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 1:26-27. Johannes de Doper zegt: Ik ben de Christus niet! Maar HIj staat midden onder U. U kent Hem niet. Hoe komt het dat wij mensen Christus (die zo dichtbij is) toch niet zien? |

Series:

Leespreek Johannes 1 (14): Woord is vlees geworden

11 januari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 1:14: Het Woord (Christus) is vlees (mens) geworden. Hij was en bleef God, maar vernederde Zich diep. Hij werd mens. Uiteindelijk mens aan het kruis. Pas als wij zelf erkennen en belijden dat wij (zondig!) vlees zijn, dan krijgt het vleesgeworden Woord waarde. Pas als we met Paulus zeggen: Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. |

Series:

Leespreek Johannes 1 (35-43a): Ambtsdrager Andreas

4 januari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Johannes 1:35-43a: Wat houdt het eigenlijk in om ouderling of diaken te zijn? Wat betekent het om ambtsdrager te zijn? Een preek over de ambtsdrager Andreas. Kan gelezen worden rond verkiezing of bevestiging van ambtsdragers. |

Series: