Preken voor Weeszondag

De weeszondag is de enige zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De evangelist Lukas schrijft erover: En zij (de elf discipelen) aanbaden Hem (bij Zijn hemelvaart), en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God (Lukas 24:52-53).

Preken voor Weeszondag

Leespreek Kolossenzen 3:3-4: Hemelgericht leven – weeszondag

8 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | preek voor weeszondag Kolossenzen 3:3-4: Uw leven is met Christus verborgen in God. Over hemelgericht leven. Met de voeten op de aarde, met het hart in de hemel. |

Series: