Vergeef mijn ongerechtigheid – Psalm 25

Vergeef mijn ongerechtigheid want die is groot
Preek Psalm 25:11: Om Uws Naams wil, HEERE ! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man, die den HEERE vreest ? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen.

LEESPREEK