Rechtszaken tussen broeders (1 Korinthe 6)

Over rechtszaken tussen broeders
Preek 1 Korinthe 6:1-8: Zo gij dan gerechtszaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.
Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?

Thema preek 1 Korinthe 6: Rechtszaken tussen broeders

Rechtszaken tussen broeders
1. De praktijk in de gemeente
2. De reactie van Paulus
3. Het voorbeeld van Christus

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Rechtszaken tussen broeders – 1 Korinthe 6:1-8:
Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken?
Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen ? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
Zo gij dan gerechtszaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.
Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.

Links bij preek 1 Korinthe 6: Rechtszaken tussen broeders
Preek 1 Korinthe 7: De tijd is voorts kort (8)
– Preek 1 Korinthe 11: Tot Mijn gedachtenis (avondmaal)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Korinthe 6