Rechtszaken tussen broeders – 1 Korinthe 6

Over rechtszaken tussen broeders
Preek 1 Korinthe 6:1-8: Zo gij dan gerechtszaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?

LEESPREEK