Preek Doopformulier (1): Reine uit onreine?

Reine uit onreine?
Preek Job 14:4: Wie zal een reine geven uit den onreine ? Niet een.

Gedeelte doopformulier
De hoofdsom van de leer des Heiligen Doops is in deze drie stukken begrepen: Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden.
Dit leert ons ondergang en besprenging met water, waardoor ons onreinheid onzer zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden mishagen aan onszelven te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelven te zoeken.