/ / Preek: Roos Saron, lelie dalen (Hooglied 2) – voorbereiding

Preek: Roos Saron, lelie dalen (Hooglied 2) – voorbereiding

Ik ben loos Saron, lelie dalen, roos onder doornen
Preek Hooglied 2 : 1-7: Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.

Thema preek Hooglied 2: Roos van Saron, Lelie der dalen

Vers voor vers behandeling, met als titel: De hartelijke en wederzijdse verbondenheid tussen Christus en Zijn Kerk.

PDF LEESPREEK
AUDIO

Schriftgedeelte over Roos Saron, lelie dalenHooglied 2:1-7:
Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.
Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.
Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.
Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!
Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen!
Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de tralien.
Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!
Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;
De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.
De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!
Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.
Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes.
Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de lelien,
Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.

Links bij preek Hooglied 2: Roos van Saron, Lelie der dalen
– Preek Hooglied 2: Sta op en kom (6)
– Preek Hooglied 2: Duif in kloven steenrots (7)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hooglied 2

TERUG HOOGLIED