Ruth, Uw God is mijn God – Preek Ruth 1 – belijdenis – audio


Ruth, Uw God is mijn God
Preek Ruth 1:16: Maar Ruth zeide: Waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.