Samengebogen vrouw, achttien jaar ziek – Lukas 13 – audio

Samengebogen vrouw
Preek Lukas 13:11: En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten.