Samengebogen vrouw, achttien jaar ziek – Lukas 13 – audio

Samengebogen vrouw
Lukas 13:10-17: En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten.
En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.