Saulus van Tarsen bidt – Handelingen 9 – biddag

Saulus van Tarsen bidt
Preek Handelingen 9:11: Want zie, hij (Saulus van Tarsen) bidt. En hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananias, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd.

LEESPREEK