Schepping of evolutie, Adam en Christus – Lukas 3

Schepping of evolutie, Adam en Christus
Lukas 3:38: En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, de zoon van Heli… de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.

LEESPREEK