Serie leespreken Elia: preken over het spreken van profeet Elia

Leespreek 1 Koningen 16 (29) – 17 (1): De komst van de profeet Elia

16 oktober, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Koningen 16:29 - 17:1. De preek behandelt de komst van de profeet Elia. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 17 (2-7): Elia bij de Krith

13 november, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Koningen 17:2-7. Preek over de profeet Elia bij de beek Krith. Gevoed door de raven, water drinkend uit de beek Krith... totdat de beek opdroogt. Preek over de lessen voor Elia: in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 17 (8-16): Elia bij weduwe Zarfath – voorbereiding

4 december, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Koningen 17:8-16 gehouden in een week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Deze preek benadrukt vooral de noodzaak van het uit handen geven van alles van onszelf. Armen worden met goederen vervuld. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 17 (17-24): Geloofsbeproeving weduwe Zarfath

22 januari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Koningen 17:17-24: Het geloof van de weduwe in Zarfath wordt beproefd, als haar zoon sterft. Over Gods wijze bedoeling in tegenslag en beproeving in het leven van Zijn kinderen. Mozes zegt: Opdat Hij hen ten laatste weldoen zou. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 18 (1-19): Elia ontmoet Obadja en Achab

23 april, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Koningen 18:1-19: Elia wordt door de HEERE terug geroepen om naar Israel te komen. Over de ontmoeting met Obadja (christen op een hoge post aan het hof) en met Achab, de beroerder van Israel. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 18 (20-40): Elia met Baalpriesters op berg Karmel

7 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Koningen 18:1-19: Elia roept het volk Israel op: Hink niet langer op twee gedachten: Wie is God? God of Baal? Een preek over: geen twee heren kunnen dienen. En over het vuur van Gods heiligheid dat het altaar verteert en niet de mensen. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 18 (41-46): Gebed van Elia – tijd voor curatorium

10 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Koningen 18:41-46: Leespreek voor periode voor curatorium. Over de kracht van het verborgen gebed. Het buigt diep, houdt zich vast aan Gods belofte en laat niet los, tenzij de HEERE zegent. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 19 (1-8): Een tafel aangericht in woestijn – voorbereidingspreek I

14 juni, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal - 1 Koningen 19:1-8: Elia zit moedeloos in de woestijn. Hij is een eigen weg gegaan. Maar de Heere zoekt hem op en bemoedigt hem. Hij richt de tafel toe in de woestijn van zijn moedeloosheid. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 19 (9-10): Gods verschijning Elia bij Horeb – voorbereidingspreek II

18 juni, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Koningen 19:9-10: Tweede voorbereidingspreek over Elia bij de berg Horeb. Hij klaagt over zichzelf. Hij klaagt tegen zijn volk bij de Heere. Deze onvolmaakte profeet wijst heen naar de meerdere Elia. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 19 (14-21): Ervaren knecht, jonge broeder (nabetrachting)

21 juni, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | Nabetrachtingspreek over 1 Koningen 19:14-21: Over Gods weg met Elia, de roeping van Elisa, en hoe zij samen verdergaan. Nabetrachting na Heilig Avondmaal |

Series: