Serie leespreken Galaten: preken over de Galatenbrief (Galaten 1-6)

Deze audiopreken over de Galatenbief worden de komende maanden verder uitgewerkt tot leespreken.

Leespreek Galaten 1 (1-5): Inleiding Galatenbrief

4 augustus, 2013

Bijbeltekst: Leespreek Galaten 1:1-5: Inleidende verzen van de Galatenbrief. Over de woorden: genade en vrede. Over de toonzetting van de brief. En over de inleidende samenvatting en kern van de boodschap van deze brief, die Paulus direct al aanduidt. |

Series:

Galaten 1 (6-10): Eén Evangelie!

18 augustus, 2013

Bijbeltekst: Galaten 1:6-10 |

Series:

Galaten 2 (1-16): Confrontatie tussen Paulus en Petrus!

10 oktober, 2013

Bijbeltekst: Leespreek | Bijbellezing Galaten 2:1-16 over de confrontatie tussen Paulus en Petrus in Jeruzalem. Over dat er uit de werken der wet niemand rechtvaardig is voor God. |

Series:

Galaten 2 (16-21): Gestorven aan de wet

24 oktober, 2013

Bijbeltekst: Galaten 2:16-21 |

Series:

Galaten 3 (10-18): Leven door geloof

16 januari, 2014

Bijbeltekst: Galaten 3:10-18 |

Series:

Galaten 3 (19-29): Tuchtmeester tot Christus

30 januari, 2014

Bijbeltekst: Galaten 3:19-29 |

Series:

Galaten 4 (1-19): Kinderen en erfgenamen

6 maart, 2014

Bijbeltekst: Galaten 4:1-19 |

Series:

Galaten 4 (20-31): Kind van Hagar of van Sarai?

3 april, 2014

Bijbeltekst: Galaten 4:20-31 |

Series: