Serie leespreken over Gelijkenissen

Leespreek Lukas 18:9-14: Farizeeër en tollenaar (biddagpreek)

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Eenvoudige leespreek voor biddag n.a.v. Lukas 18:9-14: over het bidden van de Farizeeër en het bidden van de tollenaar. |

Series:

Leespreek Mattheüs 13 (19-23): De gelijkenis van de Zaaier

21 augustus, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over de gelijkenis van de Zaaier en het zaad dat valt in vier verschillende soorten aarde (Mattheüs 13). In welke soort aarde herkent u uw eigen hart? |

Series:

Leespreek Mattheüs 13 (47-51): Waarschuwende gelijkenis visnet

14 augustus, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over de waarschuwende gelijkenis van het visnet: Op de dag van de voleinding zullen de engelen goede en slechte vissen (mensen) scheiden. |

Series:

Leespreek Mattheüs 22 (13): Buitenste duisternis

28 februari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheüs 22:1-14, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Over de ontmaskering van de man die met zijn eigen kleed is binnengekomen en vooral over zijn einde: Uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing van tanden. Bestaat de hel eigenlijk wel? Wat is dat voor een plaats? |

Series:

Leespreek Lukas 13 (6-9): Gelijkenis vijgenboom in wijngaard

19 juli, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 13:6-9: De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom: is geplant op de beste grond, maar heeft na drie jaar nog steeds geen vrucht gedragen. |

Series:

Leespreek Mattheüs 5 (13): Gelijkenis zout aarde

12 juli, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Mattheüs 5:13: Over de gelijkenis van het zout uit de Bergrede: Gij zijt het zout der aarde! |

Series:

Leespreek Mattheüs 11 (16-19): Kinderen op markt

5 juli, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Mattheüs 11:16-19: Preek over de gelijkenis van spelende kinderen op de markt. Ze zijn niet in de benen te krijgen. Zo zijn er hoorders, die altijd voor zichzelf reden denken te hebben om het Evangelie te weigeren. Zoals men destijds deed in Chorazin en Betsaida. |

Series:

Leespreek Lukas 12 (13-21): Rijke dwaas – dankdag I

5 november, 2014

Bijbeltekst: Dankdagpreek | leespreek over Lukas 12:13-21: Het lijkt een slimme, zakelijke instelling. De rijke man verwacht een geweldige oogst. Hij maakt plannen voor de toekomst. Maar houdt er geen rekening mee dat hij onverwacht moet sterven en voor God verschijnen. |

Series:

Leespreek Lukas 15 (8-10): Gelijkenis verloren penning – evangelisatie

26 oktober, 2014

Bijbeltekst: Preek over kerkverlaters - verloren penningen n.a.v. Lukas 15:8-10. De preek gaat vooral in op de verantwoordelijkheid van de gemeente om zoekgeraakte penningen te zoeken. |

Series:

Leespreek Mattheüs 25 (1-13): Gelijkenis wijze en dwaze maagden (ook in periode van rampen)

13 juli, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheüs 25:1-13: Vijf meisjes (m,aagden) zijn dwaas. Ze bereiden zich niet goed voor op de aanstaande ontmoeting met de Bruidegom. De andere vijf maagden (meisjes) wel. Zij hebben voldoende olie bij zich om hun lampen brandend te houden. |

Series: