Serie leespreken 1 Samuel: preken over de profeet Samuel (1 Samuel 1-12)

Een serie preken over het 1e Samuelboek. De preken over 1 Samuel 1-7 zijn uitgewerkt door vrijwilligers van PrekenWeb, waarvoor dank!

Leespreek 1 Samuel 1: Tranen van biddende (kinderloze) Hanna

7 juli, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 1. De kinderloze Hanna, getreiterd door Peninna, moeilijk troostbaar door haar man Elkana, stort ten einde raad haar tranen voor de HEERE uit bij de tabernakel in Silo. Eli begrijpt haar niet, maar haar gebed wordt verhoord. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 2 (1-11): Lied van Hanna

21 juli, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 2:1-11: het lied van Hanna. Een lied dat erg lijkt op de Lofzang van Maria. Wat hoog is wordt vernederd, maar God richt het gebogene op. Hongerigen worden verzadigd, armen met goederen vervuld, rijken leeg teruggestuurd. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 2 (12-26): Crisis in de kerk

28 juli, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 2:12-16: Crisis bij de tabernakel in Silo. Hofni en Pinehas stelen van het offer en bestelen de mensen. De slapen met vreemde vrouwen. En van de dienst van God komt niets terecht. Wat is de crisis van de kerk nu? En hoe komen we uit die crisis? Een preek met een oproep om terug te keren naar de dienst van de Heere. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 2 (27-36): God grijpt in

4 augustus, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 2:27-37: Midden in de donkere tijd van Hofni en Pinehas in Silo, is er ineens een straal van licht. Een heerlijke belofte: En Ik zal Mij (zegt God) een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in Mijn hart en in Mijn ziel zijn zal; die zal Ik een bestendig huis bouwen... Het hangt niet af van mensen. God grijpt in. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 3: Roeping Samuel

18 augustus, 2013

Bijbeltekst: Leespreek 1 Samuel 3 over de roeping van Samuel. De jonge Samuel wordt door de Heere geroepen: Samuel, Samuel! Maar hij kent het spreken van de Heere nog niet. Eli wijst hem er uiteindelijk op, en dan zegt hij: Spreek, want uw knecht hoort. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 4: De eer is weggevoerd (Ikabod)

25 augustus, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 4: De ark kan Israel niet redden in de strijd tegen de Filistijnen. Als Eli het bericht hoort dat de ark is buitgemaakt door de vijand, valt hij van zijn stoel en breekt zijn nek. De vrouw van Pinehas sterft tijdens de bevalling van haar zoon. Ze hoort dat de ark (van de eer en heerlijkheid van de God van Israel) is buitgemaakt en noemt haar zoon: I-kabod! Waar is de eer? |

Series:

Leespreek 1 Samuel 5-6: Gods spreken tot Filistijnen en Israelieten

1 september, 2013

Bijbeltekst: leespreek 1 Samuel 5-6: De Filistijnen hebben niet veel baat bij de door hen buitgemaakte ark. De ene plaag na de andere treft hen. En dus sturen ze de ark terug. Tot blijdschap van de Israelieten in Beth-Semes. Maar daar valt een grote slag, als de mannen van Beth-Semes de ark opendoen en doelbewust het verborgen heiligdom willen inzien. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 7: Reformatie in Mizpa – winterwerk

8 september, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 7: Een preek passend bij het begin van het kerkelijke seizoen, bij de start van het winterwerk. Wat is echte reformatie? De reformatie in Mizpa wordt gekenmerkt door zeven dingen, die ook voor de kerk van nu van grote betekenis zijn. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 8: De spiegel van het koningschap (9)

6 juli, 2014

Bijbeltekst: 1 Samuel 8 |

Series:

Leespreek 1 Samuel 9 – 10 (16): Gods verborgen werk

13 juli, 2014

Bijbeltekst: 1 Samuel 9 - 1 Samuel 10:16 |

Series: