Serie leespreken over Ouders en kinderen

Leespreek 2 Koningen 5:1-15: Redding door water Jordaan

6 november, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over dienstmeisje van Naäman (2 Koningen 5): Er is genezing van melaatsheid door het water van de Jordaan (beeld van het bloed van de Heere Jezus Christus) - bewerkte dooppreek |

Series:

Leespreek Psalm 139:14-16: Leven voor Gods aangezicht

9 oktober, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Psalm 139 (bewerkte dooppreek): Ieder mens is als een borduursel geweven, kunstwerk van Gods hand. |

Series:

Leespreek Hebreeën 11:17-19: Het offer van de eniggeboren zoon

28 augustus, 2016

Bijbeltekst: Leespreek (bewerkte dooppreek) over Hebreeën 11:17-19: God vraagt Abraham om het offer van zijn eniggeboren zoon. Over het nut van geloofsbeproeving. |

Series:

Leespreek Richteren 13: Moeder Simson, Bijbels voorbeeld moederschap – moederdag (Simson – 1)

3 juli, 2016

Bijbeltekst: Leespreek Richteren 13: de moeder van Simson, Bijbels voorbeeld van moederschap. Hoe ouders als nazireeërs leven moeten, voordat zij hun kinderen als nazireeërs op kunnen voeden in de vreze des Heeren (bewerking dooppreek) |

Series:

Leespreek Markus 10:13-16: Vaders brengen hun kinderen tot Jezus

15 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Markus 10:13-16: Eenvoudige preek (met oog op de kinderen) over vaders die hun kleine kinderen tot Jezus brengen (aangepaste dooppreek). |

Series:

Leespreek Psalm 103 (13): Vader en kind – vaderdag

8 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek Psalm 103:13: Aangepaste dooppreek over wat een vader doet voor zijn kinderen, over wat God de Vader voor ZIjn kinderen doet (in 2011 gehouden op vaderdag) |

Series:

Leespreek Psalm 72 (17): Zolang als er de zon is…

3 april, 2016

Bijbeltekst: Leespreek (bewerking dooppreek) over Psalm 72:17: Van kind tot kind zal ZIjn Naam kinderen hebben. Over de toekomst van de kerk, over de vraag of je met hoop en verwachting bidden mag voor je kinderen. |

Series:

Leespreek Mattheus 21 (15-17): Hosanna, de Zone Davids!

21 februari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over de kinderen in de tempel, die roepen: Hosanna, Zone Davids. Een verwijzing naar Psalm 118:25-26: Och, HEERE, geef thans Uw zegeningen; help ons, red ons! Vervulling van Psalm 8. Een voor leesdienst aangepaste dooppreek. |

Series:

Leespreek Genesis 5 (28-29): De geboorte van Noach

4 oktober, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Genesis 5:28-29: Bewerkte dooppreek over de geboorte van de kleine Noach. Over de donkere tijd van de eerste wereld, maar ook over de verwachting van Gods kinderen. |

Series:

Leespreek Psalm 78 (1-8): Kinderen opvoeden – opening catechisatieseizoen

30 augustus, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Psalm 78:1-8: Preek gehouden bij een doopdienst over het doorvertellen van Gods grote daden aan de volgende generaties. Over: hoe moeten wij onze kinderen opvoeden tot eer van God? Ook te lezen bij het begin van een kerkelijk of catechisatieseizoen. |

Series: