Serie preken 1e Korinthebrief

Leespreek 1 Korinthe 6 (19-20) – Lichaam is tempel Heilige Geest

9 juni, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Korinthe 6: Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. In deze preek wordt benadrukt dat niet alleen de ziel, maar ook het lichaam voor God is. Paulus zegt dat het lichaam van een gelovige niet overgegegeven mag worden aan hoererij, in welke vorm dan ook. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 1 (4-5): Rijk in genade, rede en kennis

30 augustus, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 1:4-5: Over de genade die gegeven is aan de gelovigen in Korinthe. Ze zijn rijk geworden in rede en kennis. Eerste, inleidende preek van een serie over de 1e Korinthebrief. Over bevindelijk, existentieel kennen. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 1 (23-24): De prediking van de Gekruisigde

6 september, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 1:23-24: Het Evangelie van het kruis, de Gekruisigde Christus Zelf is voor veel mensen een ergenis, een Steen des aanstoots. Maar in werkelijkheid is Hij de kracht Gods, de wijsheid Gods. Voor ontdekte, berouwvolle en boetvaardige zondaars wordt de 'dwaasheid van wat wij preken' een blijde boodschap van vrede en verzoening. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 2 (12-14): Twee soorten mensen

4 oktober, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Korinthe 2:12-14: Over wat de kenmerken zijn van natuurlijke en geestelijke mensen. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 4 (6-7): De zonde van hoogmoed

18 oktober, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinth 4:6-7: Paulus komt uiteindelijk tot zijn belangrijkste punt: de oorzaak van de partijvorming in Korinthe is de paradijszonde: hoogmoed! |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 5 (6-8): Zuiver de oude zuurdesem uit

25 oktober, 2015

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 5:6-8: Over het zuurdesem van de hoogmoed uit het Paradijs, over het geslachte Paaslam en over een geheiligd leven voor God |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 6 (1-8): Rechtzaken tussen broeders

15 november, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Korinthe 6:1-8: In Korinthe vecht men onderlinge geschillen in het openbaar uit, voor heidense arbiters of jury's. Gods genade breekt de wortel van hoogmoed en zelfzucht in het hart van een mens, maakt ootmoedig en klein. Wie zo leeft, lijdt liever schade en ongelijk. En brengt dus deze kleine problemen niet buiten naar de markt, maar legt ze voor aan de oudsten van de gemeente. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 3:1-17: Zorg dragen voor de gemeente Gods

30 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 3: Over onderlinge verdeeldheid en over zorg dragen voor de gemeente Gods. De een zegt: Ik ben van Paulus. De ander: Ik ben van Apollos. Dat is werelds denken in de kerk! De gemeente is de tempel Gods. Dienaars zijn van zichzelf niets. Het Woord is het Woord van de levende God. |

Series: