Leespreek Handeling 16 (13-14): De bekering van de stokbewaarder (bekering III)

21 augustus, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Handelingen 16:16-40: Eerst worden Paulus en Silas achterna geroepen door een meisje met een waarzeggende geest. Het staat niet los van wat er daarna gebeurt: de bekering van de stokbewaarder. Hoe een zondaar in zware overtuiging tot Christus gebracht is. |

Series:

Leespreek Handelingen 16 (13-4): Lydia, de purperverkoopster (bekering II)

14 augustus, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Handelingen 16:13 en 14: Over de bekering van Lydia de purperverkoopster uit Thyatira. De Heere opent haar hart dat gesloten was. |

Series:

Leespreek Lukas 19 (1-10): Jezus zoekt tollenaar Zacheüs (bekering I)

10 juli, 2016

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 19:1-10: Eenvoudige preek over hoe de Heere Jezus Zacheüs zoekt, vindt, roept, meeneemt naar het tolhuis en een nieuw hart en leven geeft. |

Series: