Simon, de tovenaar – Handelingen 8

Simon, de tovenaar
Preek Handelingen 8:9: En een zeker man, met name Simon, was te voren in de stad plegende toverij, en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelven, dat hij wat groots was. En zij hingen hem aan, omdat hij een langen tijd met toverijen hun zinnen verrukt had.

LEESPREEK