Stokbewaarder in Filippi – Handelingen 16

De bekering van de stokbewaarder
Preek Handelingen 16:27: En de stokbewaarder wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelven omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren.

LEESPREEK