Stokbewaarder in Filippi – Handelingen 16

De bekering van de stokbewaarder
Preek Handelingen 16:29-30: En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;
En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?

LEESPREEK