/ Richteren

Richteren

Diverse preken uit Bijbelboek Richteren, voornamelijk over de richter Simson: zijn ouders, zijn huwelijk, zijn zonden, zijn dood, en vooral over: zijn richter zijn, als (gebrekkig) type van de komende grote Richter Jezus Christus.

preken richteren
Preken uit Bijbelboek Richteren

Simson en stadspoort Gaza (Richteren 16)

Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.