Richteren

Diverse preken uit Bijbelboek Richteren, voornamelijk over de richter Simson: zijn ouders, zijn huwelijk, zijn zonden, zijn dood, en vooral over: zijn richter zijn, als (gebrekkig) type van de komende grote Richter Jezus Christus.

preken richteren
Preken uit Bijbelboek Richteren

Roeping en verleiding (Richteren 13-14) · Simson II

Richteren 13-14: Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder: Is er geen vrouw onder de dochteren uwer broederen en onder al mijn volk, dat gij heengaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen.