Thomas – Johannes 20 – Pasen [PDF]

De verschijning aan Thomas
Preek Johannes 20:24-29: Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

LEESPREEK