Avondmaalspreek Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods

19 maart, 2017

Bijbeltekst: Avondmaalspreek over jesaja 53:7: Het zwijgende Godslam |

Series:

Leespreek Jesaja 53:1-3: Lijdende Knecht des HEEREN (I) (voorbereiding)

12 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek | Voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:1-3: Aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Over hoe wij Christus geminacht hebben, geen heerlijkheid in Hem zagen, ja, Hem gekruisigd hebben. |

Series:

Catechismuspreek Zondag 29: Tekenen brood en wijn

9 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 29 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 28: Sacrament Heilig Avondmaal

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 28 |

Series:

Leespreek Hooglied 2 (1-7): Roos van Saron, Lelie der dalen – voorbereidingspreek (1)

12 juni, 2016

Bijbeltekst: Leespeek - Voorbereiding Heilig Avondmaal over Hooglied 2:1-7: Ik ben een Roos van Saron, Lelie der dalen. Over doornen en mensen die door Gods genade 'als een lelie' in Gods oog geworden zijn. |

Series:

Avondmaalspreek Mattheüs 22 (26-28): Instelling Heilig Avondmaal

13 maart, 2016

Bijbeltekst: Avondmaalspreek Mattheüs 26:26-28: Over de betekenis van de woorden 'dit is Mijn lichaam', 'dit is Mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt' (Kampen, 2016) |

Leespreek Mattheüs 26 (22): Oproep tot zelfonderzoek – voorbereidingspreek

6 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek / voorbereidingspreek Heilig Avondmaal (in lijdenstijd): Een van u zal Mij verraden. Elf discipelen vragen: Ben ik het, Heere? Want ze hebben iets leren kennen van hun eigen bedrieglijke hart, en dus wijzen ze niet naar een ander. |

Series:

Leespreek Psalm 130 (7-8): Ontvangen genade leert… (Nabetrachting Heilig Avondmaal)

14 december, 2015

Bijbeltekst: Nabetrachtingspreek over laatste verzen Psalm 130. Over het spreken over de hoop op God en Zijn onfeilbaar Woord, en over het uitzien naar de volkomen vervulling. |

Series:

Avondmaalspreek Jesaja 61 (1-3): Ik ben gezalfd tot…

13 december, 2015

Bijbeltekst: Avondmaalspreek gehouden in adventtijd over de zaliving van de Heere Jezus Christus tot Profeet, Priester, Koning en Trooster, gezonden juist om de treurigen Sions te troosten. |

Leespreek Psalm 130 (1-3): Doorleefde schuld leert… (deel I) – voorbereidingspreek (adventtijd)

6 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal tijdens adventperiode. Eerste deel van een geheel van twee preken over Psalm 130 (te lezen dus op twee zondagen voor de bediening van het Avondmaal). Doorleefde schuld leert: roepen, bidden en belijden. |

Series: