Avondmaalspreek Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods

19 maart, 2017

Bijbeltekst: Avondmaalspreek over jesaja 53:7: Het zwijgende Godslam |

Series:

Leespreek Leviticus 1 (4-5): Het plaatsvervangende offerdier – lijdenspreek

1 maart, 2015

Bijbeltekst: Leespreek voor lijdenstijd over Leviticus 1: het brandoffer. Het brandoffer is een offer van toewijding. Maar er is meer. Het is een offer tot verzoening. De offeraar doet belijdenis van schuld. Legt zijn handen als teken daarvan op het hoofd van het dier. Ook als teken van de genadige overdracht van schuld. Christus heeft eenmaal Zichzelf geofferd. Een offer waarvan de reuk liefelijk was voor God. Het brandoffer is een voortdurend heenwijzen naar de jaarlijkse grote verzoendag. |

Series:

Leespreek Johannes 1 (19-34): De vriend van de Bruidegom

25 januari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 1:26-27. Johannes de Doper zegt: Ik ben de Christus niet! Maar HIj staat midden onder U. U kent Hem niet. Hoe komt het dat wij mensen Christus (die zo dichtbij is) toch niet zien? |

Series:

Leespreek Jesaja 53 (7): Zie het Lam Gods – lijdenstijd

8 maart, 2009

Bijbeltekst: leespreek lijdenstijd Jesaja 53:7: Het Lam Gods lijdend als Plaatsvervanger voor schuldige zondaars. |

Series: