Leespreek Johannes 3:1-12: Jezus in gesprek met Nicodemus

23 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 3:1-12: Over het bezoek van Nicodemus aan Jezus, zijn vraag om hulp om een betere rabbi te worden, en het confronterende maar tegelijkertijd troostvolle antwoord van Jezus. |

Leespreek Psalm 89:49: Wat man leeft er… (Rev. Andrew Gray)

1 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek van ds. Andrew Gray over Psalm 89:49: over de zekerheid van ons sterven en de noodzaak ons erop voor te bereiden, wat veel mensen niet doen. |

Series:

Leespreek Johannes 5 (1-18): Genezing 38-jaar verlamde Bethesda

9 juli, 2017

Bijbeltekst: Leespreek Johannes 5:1-18: over de genezing van de 38 jaar verlamde man. Hij wordt door de Heere Jezus genezen, maar is er niet meer nodig dan de genezing van zijn lichaam alleen? |

Series:

Catechismuspreek Zondag 52: Laatste bede Onze Vader

2 juni, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 52 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 51: Vergeef ons onze schulden

1 juni, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 51 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 50: Ons dagelijks brood

31 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 50 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 49: Uw wil geschiede

9 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 49 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 48: Uw Koninkrijk kome

8 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 48 |

Series:

Leespreek Lukas 23:26: Simon van Cyrene – lijdenstijd

9 april, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 23:26: Over het kruis dragen van Simon van Cyrene, achter Jezus. Wat het voor Jezus betekent (verzwaring van Zijn lijden) en wat het voor Simon zelf betekent. Over het nut van volgen en kruis dragen. |

Series:

Leespreek Zacharia 13:1: Gewassen van onreinheid

5 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek (bewerkte dooppreek) over Zacharia 13:1: Over een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het water van deze fontein wijst heen naar het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. |

Series: