Avondmaalspreek Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods

19 maart, 2017

Bijbeltekst: Avondmaalspreek over jesaja 53:7: Het zwijgende Godslam |

Series:

Leespreek Markus 14 (61): Het zwijgende Godslam – lijdenspreek

8 maart, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Markus 14:61a | Lijdenspreek over de zwijgende Borg. Toen de ongerechtigheid van Zijn volk geeist werd, toen deed Hij Zijn mond niet open. Een lijdenspreek over Zijn plaatsvervangende zwijgen, maar ook over het voorbeeld dat Hij Zijn kerk naliet om in geduld Zijn voetstappen te drukken. |

Series: