Trek mij – Hooglied 1 – voorbereiding

Trek mij, wij zullen U nalopen

Preek Hooglied 1:1-4: Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliƫn zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. Trek mij, wij zullen U nalopen!

Preek Hooglied 1: Trek mij

LEESPREEK