Trek mij · Preek Hooglied 1 · voorbereiding

Preek: Trek mij, wij zullen U nalopenHooglied 1:1-4:
Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. Trek mij, wij zullen U nalopen!

PDF LEESPREEK

YouTube player
Preek: Trek mij, wij zullen U nalopen

THEMA: Trek mij!

De bruid gebracht tot de bruidegom
1. Het verlangen van de bruid
2. Het gebed van de bruid
3. De blijdschap van de bruid

Waarom is Hooglied een geestelijk boek?

Dit lied bezingt in al zijn schoonheid de liefde van Christus tot Zijn kerk. Dit lied bezingt de liefde van Christus tot Zijn bruid, en de wederkerige liefde (de teruggaande liefde) van haar tot Hem. Het is een lied tot troost van Zijn bruidskerk. En een lied om onbekeerden aan te sporen om Hem ook te zoeken en te volgen.

De inhoud van dit lied is heel anders dan van een gewoon liefdeslied. Je bruidegom aanprijzen aan andere vrouwen? Anderen aanmoedigen hem lief te hebben en hem te volgen? ‘s Nachts je geliefde aan de deur laten staan, totdat hij weggaat? Dat is niet de gewone inhoud van een gewoon liefdeslied.

En, in de tweede plaats, vooral ook dit: Welke man ook een aards liefdeslied dicht of componeert, hij bezingt natuurlijk alleen maar de liefde, de schoonheid en de aantrekkelijkheid van zijn bruid! En daarbij bezingt hij hooguit iets van zijn eigen tekort en verlangen. Maar in dit lied is het werkelijk andersom. Hierin zingt de Bruidegom, de hemelse Bruidegom van Zijn Eigen volmaaktheid en van Zijn Eigen zuivere liefde tot Zijn bruid. Terwijl Hij haar haar gebrek laat noemen. Hoewel Zijn liefde die bedekt.
Wie zou ooit zo zingen van de volmaaktheid van zichzelf en van het gebrek van de ander? Geen mens! Dat komt ook alleen maar God en Christus toe.

Ik denk als derde en laatste nog aan de oproep die gedaan wordt in Hooglied 5:1: ‘Wordt dronken!’ Dat kan geen oproep zijn voor een gewoon huwelijksfeest, immers dronkenschap wordt in de Bijbel overal veroordeeld.

Met andere woorden: dit is een geestelijk boek. We vergeestelijken het niet, we doen niet aan inlegkunde, het is geestelijk van zichzelf, en we doen alleen maar aan uitlegkunde.
Het Hooglied van Salomo is een boek, het is poëzie, het is een lied waarin de koning Salomo in beeldende taal de geestelijke liefde bezingt tussen de hemelse Bruidegom en Zijn aardse bruid. Dus dit lied gaat over het hemelse huwelijk tussen de Heere Jezus Christus en Zijn bruidskerk.