U komt belofte toe en kinderen – Handelingen 2

U komt belofte toe en kinderen
Handelingen 2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

LEESPREEK

Preek Handelingen 2: U komt belofte toe en kinderen