U komt belofte toe en kinderen · Preek Handelingen 2

Preek Handelingen 2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

PDF LEESPREEK

YouTube player