Door Rode Zee of Schelfzee – Exodus 14

Door de Rode Zee of Schelfzee, farao verdrinkt
Preek Exodus 14:13: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die u heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.

LEESPREEK