Ik zal uitzien naar HEERE – Micha 7 – voorbereiding

Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten
Preek Micha 7:1-17: Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin ! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn.