Vader, in Uw handen, beveel Ik Mijn geest – Lukas 23

In Uw handen, beveel Ik Mijn geest
Preek Lukas 23:46: En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

LEESPREEK