Zoals zich vader ontfermt – Psalm 103 – Vaderdag – PDF, audio

Zoals zich een vader ontfermt
Preek Psalm 103:13: Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

LEESPREEK