Vertroosting Israëls – Jesaja 40, Lukas 2 – advent

Christus is de Vertroosting Israëls
Preek Lukas 2:25: Hij (Simeon) verwachtte de Vertroosting Israëls

LEESPREEK