Vertroosting Israëls – Jesaja 40, Lukas 2 – advent

Christus is de Vertroosting Israëls
Tekst 1: Jesaja 40:1-2: Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.
Tekst 2: Lukas 2:25: Hij (Simeon) verwachtte de Vertroosting Israëls

LEESPREEK