Verwacht elkander · 1 Korinthe 11 · voorbereiding II

Onszelf oordelen en elkaar verwachten
Preek 1 Korinthe 11:33: Zo dan, mijne broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek 1 Korinthe 11: 33: Verwacht elkander.

Thema preek: Paulus’ raad aan de gemeente van Korinthe m.b.t. de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal
1. oordeel van God (29-30)
2. veroordeling van onszelf (31-32)
3. verwachting van elkaar (33-34)

Een van vier preken rond het Heilig Avondmaal:
1. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1) – 1 Korinthe 11:27-28
2. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2) – 1 Korinthe 11:29-34
Vervolg bediening en nabetrachting:
3. Doe dat tot Mijn gedachtenis (1 Korinthe 11) – avondmaal (3)
4. Orpa, ga met ons mee (Ruth 1) · nabetrachting (4)

Schriftgedeelte over Verwacht elkander. – 1 Korinthe 11: 33 e.v.
32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.
33 Zo dan, mijne broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.
34 Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn.

Links bij preek over 1 Korinthe 11: Verwacht elkander
Preek 2 Korinthe 4: Schat in aarden vaten
Preek 2 Korinthe 5:1: Tijdelijk verblijf, eeuwige woning
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling: 1 Korinthe 11

TERUG 1 KORINTHE