Verwacht elkander · Preek 1 Korinthe 11 · voorbereiding

Preek 1 Korinthe 11:33: Zo dan, mijne broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.

PDF LEESPREEK

YouTube player