Vol van zoete wijn · Preek Handelingen 2

Preek Handelingen 2:5 en 13: En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van allen volke dergenen die onder den hemel zijn – En anderen spottende, zeiden: Zij zijn vol zoete wijn.

PDF LEESPREEK

YouTube player