Voorbereidingspreken (leespreken voor Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Audiopreek Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN (II) (Bijbellezing)

16 maart, 2017 ()

Bijbeltekst: Audiopreek | Bijbellezing in lijdenstijd en in week voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:4-6: Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden! |

Series:

Leespreek Jesaja 53:1-3: Lijdende Knecht des HEEREN (I) (voorbereiding)

12 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek | Voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:1-3: Aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Over hoe wij Christus geminacht hebben, geen heerlijkheid in Hem zagen, ja, Hem gekruisigd hebben. |

Series:

Leespreek Ezechiël 34:16a: Liefdewerk komende Herder (voorbereidingspreek)

4 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek - preek voorbereiding Heilig Avondmaal: De komende Herder zal het verlorene zoeken, het weggedwaalde terugbrengen en gebrokenen van hart verbinden. |

Series:

Leespreek Ezechiël 36:17-27: Belofte genadeverbond (voorbereiding Heilig Avondmaal)

11 september, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | voorbereidingspreek Heilig Avondmaal. Over de eenzijdigheid van Gods werk: gebogen onder Gods recht, gewassen met rein water en geheiligd tot een nieuw leven |

Series:

Leespreek Hooglied 2 (8-13): Sta op en kom – voorbereidingspreek (2)

16 juni, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | voorbereidingspreek Heilig Avondmaal. Over het verlangen van Christus (de Bruidegom) om Zijn kinderen (de bruid) te ontmoeten. |

Series:

Leespreek Hooglied 2 (1-7): Roos van Saron, Lelie der dalen – voorbereidingspreek (1)

12 juni, 2016

Bijbeltekst: Leespeek - Voorbereiding Heilig Avondmaal over Hooglied 2:1-7: Ik ben een Roos van Saron, Lelie der dalen. Over doornen en mensen die door Gods genade 'als een lelie' in Gods oog geworden zijn. |

Series:

Leespreek Mattheüs 26 (22): Oproep tot zelfonderzoek – voorbereidingspreek

6 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek / voorbereidingspreek Heilig Avondmaal (in lijdenstijd): Een van u zal Mij verraden. Elf discipelen vragen: Ben ik het, Heere? Want ze hebben iets leren kennen van hun eigen bedrieglijke hart, en dus wijzen ze niet naar een ander. |

Series:

Leespreek Psalm 130 (4-6): Doorleefde schuld leert… (deel II) – voorbereidingspreek (adventtijd)

10 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal tijdens adventperiode. Teede deel van een geheel van twee preken over Psalm 130 (te lezen dus op twee zondagen voor de bediening van het Avondmaal). Doorleefde schuld leert: kennen, vrezen, wachten. |

Series:

Leespreek Psalm 130 (1-3): Doorleefde schuld leert… (deel I) – voorbereidingspreek (adventtijd)

6 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal tijdens adventperiode. Eerste deel van een geheel van twee preken over Psalm 130 (te lezen dus op twee zondagen voor de bediening van het Avondmaal). Doorleefde schuld leert: roepen, bidden en belijden. |

Series:

Leespreek Hooglied 1 (5-11): Verdergaand gesprek – voorbereiding II

17 september, 2015

Bijbeltekst: Preek Hooglied 1:5-11: Zwart, doch liefelijk, schoonste onder de vrouwen, als de paarden aan de wagens van farao. Doordeweekse preek in week voorbereiding voor Heilig Avondmaal |

Series: