Vrede zij ulieden! – Lukas 24 – Pasen

Vrede zij ulieden
Preek Lukas 24:36: En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

LEESPREEK

Preek Lukas 24: Vrede zij ulieden