De vriend van de Bruidegom – Johannes 1

De vriend van de Bruidegom
Preek Johannes 1:26: Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water, maar Hij staat midden onder u, Die u niet kent; Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is.

Video preek Vriend van de Bruidegom