Wees mij zondaar genadig – Lukas 18

Wees mij zondaar genadig
Preek Lukas 18:13: En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig.

LEESPREEK