Welbehagen HEEREN gelukkiglijk voortgaan – Jesaja 53 – nabetrachting

Het welbehagen des HEEREN zal gelukkiglijk voortgaan
Preek Jesaja 53:10-12: Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

Video preek Jesaja 53: Hij zal zaad zien

Preken Jesaja 53
– Jesaja 53:1-3: Geen gedaante of heerlijkheid
– Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN 
– Jesaja 53:7: Als lam ter slachting geleid 
– Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht