Die Mij gezien heeft, Vader gezien – Johannes 14 – audio

Video preek: Die Mij gezien heeft. heeft de Vader gezien

Die Mij gezien heeft, heeft Vader gezien
Preek Johannes 14:8-9: Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader?