Wie zal ons goede doen zien? – Psalm 4 – nieuwjaar

Wie zal ons goede doen zien?
Preek Psalm 4:7: Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE.

LEESPREEK