Leespreken over Zending of Evangelisatie

Leespreek Lukas 9:57-62: Hoe men Jezus volgen moet

26 februari, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 9:57-62: Drie mannen willen Jezus volgen, ieder op eigen manier. Wat is de les van deze geschiedenis voor het geestelijke leven en ook voor het willen volgen van de Heere in de dienst van Zijn Koninkrijk? |

Series:

Leespreek 2 Petrus 3:8-14: Terugkomst Zoon des mensen (oudejaarsdienst)

31 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek (voor oudejaarsdienst) over 2 Petrus 3, over de adventverwachting van de terugkomst van de Heere Jezus Christus, 'verwachtende en haastende'. |

Series:

Leespreek Psalm 68 (32) – Handelingen 8 (26-40): Morenland zal zich haasten

5 juni, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over de belofte voor de onbereikten van de aarde: Morenland zal zich haasten. Waarom? Omdat het Gods werk is. Daarom kan het ook voor 'verloren Moren' in Nederland (land dat immers ook hoort bij de 'einden van de aarde') |

Series:

Leespreek Mattheüs 28 (19-20): Begin van nieuwe tijd (zendingsopdracht)

24 april, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over zendingsbevel Mattheüs 28:19-20: Drie miljard mensen zijn onbereikt, meer dan 6.000 bevolkingsgroepen kennen het Evangelie niet. Ga dan heen! Een dringende oproep voor meer arbeiders in de wereldwijde wijngaard. |

Series:

Leespreek Handelingen 2 (4) – Jakobus 3 (6): Sprekende tongen, een zaak van leven of dood – pinksterpeek

24 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Handelingen 2:4 en Jakobus 3:6: Pinksterpeeek over geestelijke tongen aangeblazen door de Heilige Geest - over geesteloze tongen aangeblazen door de hel. |

Series:

Leespreek Lukas 24 (47-49): De grote Evangelieopdracht – zendingspreek

3 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | zendingspreek over Lukas 24:47-49. Over de opdracht om het evangelie van bekering en vergeving van zonden te prediken. Beginnend bij hen die Jezus verworpen hadden. En doorgaand (als een blijvende roeping van de kerk) tot aan de einden van de aarde. Over de zendingsroeping van de kerk. |

Series:

Leespreek Lukas 15 (8-10): Gelijkenis verloren penning – evangelisatie

26 oktober, 2014

Bijbeltekst: Preek over kerkverlaters - verloren penningen n.a.v. Lukas 15:8-10. De preek gaat vooral in op de verantwoordelijkheid van de gemeente om zoekgeraakte penningen te zoeken. |

Series:

Leespreek Mattheus 28:20: Geen opdracht zonder belofte

18 april, 2010

Bijbeltekst: Leespreek over thema zending vanuit Mattheus 28:20. Een preek die gaat over de belofte: Ik ben met ulieden, al de dagen! Preek voor na pasen, periode rond pinksteren. |

Series: