Zie, het Lam Gods – Johannes 1

Zie het Lam Gods
Preek Johannes 1:29: Des anderen daags zag Johannes (de Doper) Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Video preek: Zie het Lam Gods