Zijn rust zal heerlijk zijn – Jesaja 11 – beeld

Zijn rust zal heerlijk zijn

Preek Jesaja 11:10: Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.