Zijn rust zal heerlijk zijn · Preek Jesaja 11

Preek Jesaja 11:10: Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.

YouTube player