Ik zoek U in dageraad (Psalm 63)

Preek Psalm 63: Ik zoek U in de dageraad
Tekst Psalm 63:2: O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad; mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.

Thema preek Psalm 63: Ik zoek U in de dageraad

Een lied uit de woestijn
1. zoekend in huidige tijden van verlating (1-3)
2. terugverlangend naar vroeger tijden van zegen (4-9)
3. hopend op toekomstige tijden van verlossing (10-12)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Ik zoek U in de dageraadPsalm 63:
Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God ! Gij zijt mijn God ! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.
Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer; Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.
Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen.
Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen.

Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.
Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.
Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.
Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde.
Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de vossen ten deel worden.
Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.

Links bij preek Psalm 63: Ik zoek U in de dageraad
– Preek: Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot (Psalm 25)
– Preek: ’s Avonds geween, ’s morgens gejuich (Psalm 30)
– Preek: Mijn ziel dorst naar God (Psalm 42)
Preek: Laat af en weet dat Ik God ben (Psalm 46)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 63