Preek Zondag 11 · Naam is Jezus

Preek Zondag 11: De Naam JEZUS

LEESPREEK

Catechismus Heidelberg Zondag 11
Zondag 11, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat (dat wil zeggen: en verder omdat er) bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Zondag 11, vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?
Antwoord: Nee zij; maar zij verloochenen met de daad de enige Heiland Jezus, ofschoon zij met de mond in Hem roemen; want van tweeën één: óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, óf die deze Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is.

Gespreksvragen Zondag 11