Preek Zondag 11 · Naam is Jezus, Zaligmaker

Preek Zondag 11

De Naam Jezus:
1. De betekenis van Zijn Naam (zondag 11, 29)
2. De verlossing door Zijn Naam (zondag 11, 30)

PDF · Audio

YouTube player

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 11
Zondag 11, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat (dat wil zeggen: en verder omdat er) bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Zondag 11, vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?
Antwoord: Nee zij; maar zij verloochenen met de daad de enige Heiland Jezus, ofschoon zij met de mond in Hem roemen; want van tweeën één: óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, óf die deze Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is.

Links bij preek Zondag 11
– Preek catechismus zondag 10
– Preek catechismus zondag 12

TERUG CATECHISMUS

Gespreksvragen Zondag 11
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

 1. Kinderen in Israël kregen een naam met een betekenis. Noem enkele Bijbelse namen en de betekenis ervan.
 2. Niet ieder deed zijn naam eer naam. Hoezo niet?
 3. Wat betekent ‘zonde’ en waarom is dat het ergste wat er op aarde is?
 4. Wat is het allermooiste in dit leven?
 5. Wat betekent ‘verzoening’?
 6. Waarom noemt de Heere Jezus Zich ‘Medicijnmeester’ (Dokter)?
 7. Wat zal deze Dokter nooit zeggen?
 8. Op welke manieren kunnen mensen met hun zondenlast omgaan?
 9. In de preek werd gezegd: ‘alles van jezelf, zelfs het beste wat je denkt te hebben, mag in de kliko’. Hoezo dan? Wat zegt de Bijbel daarover?
 10. Wat heeft Psalm 85:1 (berijmd) met deze Zondag te maken?
 11. We mogen Christus en Zijn werk niet combineren met iets anders. Hoe zien Rooms-Katholieken dit?
 12. Hoe denken ‘nette’ mensen daarover? Ook leden van de Gereformeerde Gemeente?
 13. Hoe moet je met je zondenlast omgaan?
 14. Wat is ‘sterven aan de wet’?
 15. Wat betekent ‘voor Jezus moet je een verloren mens zijn’. Hoe kan dat tot troost zijn?
 16. Waarom is de avondmaalstafel te vergelijken met de tafel bij een bruiloftsdiner?
 17. Jezus ontvangt zondaars en eet met hen. Wat betekent dat voor jou?

Verdiepingsvragen
I. In Jesaja 1:18 staat: Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Leg deze tekst uit. Wat heeft dit met Zondag 11 te maken?
II. Hoe spreekt artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de verlossing door Jezus Christus?

Voor de kinderen
a. Waarom heb jij en hebben alle mensen een naam?
b. Wat betekent de naam ‘Jezus’?
c. Welke zondige dingen doen kinderen weleens?
d. Wanneer zijn kinderen echt gelukkig?
e. De Heere Jezus lijkt op een dokter, een arts. Waarom is dat zo?
f. Ben jij weleens naar de dokter geweest? Of je papa, mama, broertje, zusje? Waarom neem je dan geen pleister of tabletje mee?
g. Als je aan de Heere Jezus vraagt of Hij jou beter wil maken, omdat je hart ziek (vuil) is van de zonde, moet jij dan eerst iets voor Hem doen?
h. Hieronder zie je een uitlegkleurplaat bij Zondag 11. Bespreek deze met je papa of mama en kleur daarna deze plaat.